יום ראשון, 3 באוקטובר 2010

גולשים יקרים,

מערכת החינוך באשדוד מצטיינת בהישגיה הרבים. על מנת להביא את העשייה החינוכית הענפה בעיר לידיעת ההורים, התלמידים ולכלל הגולשים באשר הם, אנו משיקים את פורטל החינוך העירוני, באמצעותו נציג ונעדכן באשר לפעילות השוטפת ולתוכניות העתידיות הנוגעות לממשיכי דרכנו - ברמה עירונית, הבית-ספרית וברמות חינוכיות נוספות.

בשם אמונתנו בשקיפות, אנו פועלים לפרסום תוצאות העשייה החינוכית על פי מדדים כמותיים, ובמידת האפשר משווים את עשייתנו לערים אחרות. שקיפות זו היא שהביאה אותנו לפתיחת בלוג זה, באמצעותו אתם מוזמנים להציע, להעיר וליידע אותנו בכל נושא הנראה לכם כחשוב לקידום מערכת החינוך, העומדת בראש סדר העדיפות העירונית. אנו נעשה ככל שרק ניתן להיות קשובים לכם ולהשיב לכם, תוך פרק זמן סביר.

במסגרת בלוג זה, אני שמח להתחיל בדיאלוג עימכם, במטרה להגביר את ההישגים החינוכיים תוך הישענות על בקשותיכם ורצונותיכם. אני מקווה לדו-שיח מכובד, בוגר וענייני לטובת מטרתנו המשותפת.
בפתיחתה של שנת הלימודים הנוכחית, אני בטוח כי מערכת החינוך העירונית תעשה את עבודתה בכישרון, בשותפות, בהשקעה ובמסירות המאפיינים אותה שנים רבות. על כך אני מבקש להודות לכל העושים במלאכה.


איחוליי לשנת לימודים פורייה לתלמידים, להורים ולעובדי המערכת כולה.

יהודה פרנקל
הממונה על החינוך

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה