יום שני, 19 בספטמבר 2011

מיומנויות המאה ה-21

המחשבה כי תפקידו המרכזי של בית הספר הוא להכין את הבוגר לחיים בעלי ערך ומשמעות בחברה , הפכה למוסכמה כללית. על כן רבים מאמינים כי מטרת החינוך היא להקנות  ללומד ידע, ערכים ומיומנויות  ולפתח את כישוריו ויכולותיו כך שעם סיימו את חוק לימודיו יוכל ישתלב בחברה ובעבודה באופן מיטבי.

אך מהם אותם כישורים ומיומנויות אותם צריך הבוגר לרכוש? איך נדע ומי יקבע מה צריך לדעת ילד המתחיל את לימודיו במערכת החינוך היום, כאשר יסיים את לימודיו בהצלחה  בשנת 2025 ויהפוך לבוגר?  בעולם שבו השינויים מהירים ותכופים, נוגעים בכל תחומי החיים – החברתי, הכלכלי, הטכנולוגי , והפכו לחלק בלתי נפרד מהמציאות, מי ידע לומר? ועל סמך מה?

סוגיה זו אכן מעסיקה אנשי חינוך לא מעטים בעולם ובארץ. בשנים האחרונות נעשו מאמצים רבים – מלווים במחקר אקדמי וברפורמות יישומיות,שמטרתם היתה  להתמודד עם השאלות הנגזרות ממצב זה. טובי המומחים במדינות רבות ישבו על המדוכה , בחנו ובדקו, התווכחו והביעו דעה.

על אף הויכוח הער בקרב מומחים, אנשי חינוך, מורים, הורים ותלמידים נראה שניתן להגדיר מספר מוסכמות המקובלות על הכל, ולנסח רשימה של מיומנויות הנחשבות ל"מיומנויות המאה ה-21". ברשימה זו אנסה לתאר את עיקרי ההסכמות ואת השתמעויותיהן  למערכת החינוך.

את מיומנויות המאה ה-21 ניתן לחלק לארבעה תחומים עיקריים, והם:

דרכי חשיבה
• יצירתיות וחדשנות
• חשיבה בקורתית
• פתרון בעיות וקבלת החלטות

דרכי למידה ועבודה
• תקשורת ושיתופיות
• שיתוף פעולה ועבודת בצוות

כלים ללמידה ולחשיבה
• אוריינות שפתית
• אוריינות מדעית ומתמטית
• אוריינות מידע
• אוריינות טכנולוגית

חיים בעולם
• אזרחות מקומית, יהדות, ציונות וישראליות
• אחריות אישית וחברתית
• מודעות וגמישות רב-תרבותית
• תכנון וניהול חיים וקריירה

ארבעת התחומים מגדירים אפוא את דמות הבוגרים העתידיים: אלו הם נערים ונערות שרכשו כלים בעלי עצמה ללמידה ולחשיבה. הם בעלי יכולת קריאה, הבנה, כתיבה וביטוי של טקסטים עיוניים וסיפוריים, בעלי ידע בסיסי במדע המאפשר להם להכיר את נפלאות העולם ולהבין את התנהלותו. לבוגרים העתידיים תהיה מיומנות לאתר מידע לו הם נזקקים, לעבד אותו בעזרת הטכנולוגיות שיתפתחו ולעשות בו שימוש לצרכיהם המגוונים . בוגרים אלה יתנסו בפתרון בעיות ובקבלת החלטות ויכירו דרכים ושיטות להתנהלות מושכלת. רבים בהם יוכלו לפתח את היצירתיות בערוצים שונים, תוך שהם בוחנים ובודקים את הדברים מתוך התבוננות , צפיה והסקת מסקנות. הבוגרים העתידיים יהיו בעלי יכולת לשתף אחרים ולעבוד בצוות, מתוך השלמה וקבלה של שונים, ולבנות תהליך סינרגטי עם עמיתים מכל רחבי העולם. על אף הגלובליזציה יכירו הבוגרים והבוגרות את תרבותם, יזדהו עם החברה בה הם חיים ופועלים ויקחו אחריות אישית וחברתית על הקורה אותם ואת סביבתם.

התאמת בית הספר

מטבע הדברים, תהליכים אלה ישפיעו על בית הספר של העתיד. השינויים התרבותיים המעצבים את פני החברה בקצב ובעומק ללא תקדים בהיסטוריה האנושית, יהיו חלק מרכזי גם בשינוי התרבות הבית ספרית. בית הספר יהיה  חייב להתאים את עצמו לצרכים ההולכים ומתפתחים של החיים במאה ה- 21, ולסגל דרכים, שיטות ומבנה שיאפשרו להקנות לתלמידים את הידע, המיומנויות והערכים הנחוצים לחיים בעולם טכנולוגי היוצר מציאות גלובלית חדשה — תרבותית, חברתית, כלכלית ופוליטית.

הנחת יסוד, המקבלת תיקוף הולך וגובר בשנים האחרונות ברחבי העולם הן בשדה המחקר והן בניסיון הנצבר ומתוך צרכי התעשייה והמשק הציבורי היא, שלמעשה לא ניתן כיום לעצב אזרח שלם, יוזם ויוצר, בעל מודעות אזרחית מפותחת, בחברה איכותית, ללא שילוב תקשוב ותרבות דיגיטאלית בחיי התלמיד. זאת תוך שימוש בטכנולוגיות המידע והתקשורת כפלטפורמה להתנהלות יום יומית לצרכים אישיים, חברתיים ותעסוקתיים. זוהי פלטפורמה המעצבת ומקשרת את האזרח אל העולם, שהפך לסביבה קרובה , ובה כל אחד מוצא מענה וביטוי לצרכיו האישיים והחברתיים.

ואמנם, גם בישראל בכלל ובאשדוד בפרט אנו עדים לתהליך שבמרכזו התאמת מערכת החינוך למאה ה-21 . זהו מהלך שמטרתו המרכזית היא  לשלב את התקשוב וטכנולוגית המידע (ICT) בהוראה ובלמידה כדי להביא לרכישת המיומנויות הרלוונטיות לתפקוד מיטבי במאה ה-21 (מיומנויות המאה ה-21). במרכזו של התהליך חשיבה אודות השינוי התרבותי ואימוץ שיטות ודרכי הוראה ולמידה חדשניות – מתקדמות ומפתחות.

בברכה,
יהודה פרנקל
הממונה על החינוך באשדוד

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה